Individuální dynamické stélky DM dynamics

Stélky DM dynamics jsou vyráběny zcela individuálně dle baropodometrického skenu chodidla při stoji i chůzi, a za pomocí unikátního software s využitím přesné CNC frézy, což znamená, že noze umožní, jak přirozené postavení (stabilitu), tak zlepšení odvalu chodidla (funkce, dynamiky).

Dynamická funkce

Funkce a dynamika chodidla jsou často opomíjené faktory, které přímo

ovlivňují fungování nejen samotného chodidla, ale i dalších segmentů a v samotném důsledku celou posturu, chůzi a běh. Při optimální funkci (dynamice) chodidla dochází ke zmírnění obtíží (bolest, otok..) nejen v oblasti nohy, ale i dalších segmentů jako jsou kotníky, kolena, kyčle, bedra, krční páteř.

Unikátní způsob výroby

Díky způsobu výroby je možné respektovat individuální potřeby každého klienta. Tvar stélky, druh materiálu, způsob a míra korekcí je vždy vytvářen na míru a není nijak omezen velikostí ani tvarem prefabrikovaných stélek.

Zlepšení sportovního výkonu

Zlepšené dynamické vlastnosti a stabilita chodidla také přímo ovlivňují výkonnost pohybového aparátu a snižují pravděpodobnost zranění.


Výhody DM dynamics

  • Zcela individuální
  • Zvyšují statickou i dynamickou funkci
  • Minimální tepelná deformace
  • Maximální komfort